Få åtkomst till antecknings böcker som ägs av en borttagen användare

När du tar bort en användare från Azure Databricks skapas en särskild mapp för säkerhets kopior i arbets ytan. Den här säkerhetskopieringsmappen innehåller all den borttagna användarens innehåll.

Bild som visar exempel på säkerhets kopiering av användare

Säkerhetskopierade mappar visas i arbets ytan som ** -Backup-#**.

Anteckning

Endast en administratörs användare kan komma åt en mapp för säkerhets kopiering.

Så här öppnar du en mapp för säkerhets kopiering:

  1. Logga in på Azure Databricks som administratörs användare.
  2. Välj arbets yta från sido panelen.
  3. Välj Användare.
  4. Välj mappen säkerhets kopia.

Du kan ta bort säkerhetskopieringsmappen när den inte längre behövs.