Åtkomst till notebook-filer som ägs av en borttagen användare

När du tar bort en användare Azure Databricks skapas en särskild säkerhetskopieringsmapp på arbetsytan. Den här mappen för säkerhetskopiering innehåller allt innehåll för den borttagna användaren.

Bild som visar exempel på säkerhetskopieringsanvändare

Säkerhetskopieringsmappar visas på arbetsytan som -backup-#.

Anteckning

Endast en administratörsanvändare kan komma åt en säkerhetskopia.

Så här kommer du åt en säkerhetskopieringsmapp:

  1. Logga in Azure Databricks som administratörsanvändare.
  2. Välj Arbetsyta i sidofältet.
  3. Välj Användare.
  4. Välj mappen för säkerhetskopiering.

Du kan ta bort säkerhetskopieringsmappen när den inte längre behövs.