Automatiskt sparande av notebook-fil misslyckas på grund av filstorleksbegränsningar

Problem

Autosparande av Notebook Miss lyckas med följande fel meddelande:

Failed to save revision: Notebook size exceeds limit. This is most commonly caused by cells with large results. Remove some cells or split the notebook.

Orsak

Den största tillåtna storleken för bärbara datorer är 8 MB.

Lösning

Kontrol lera först storleken på din anteckningsbok-fil med hjälp av webbläsarens utvecklarverktyg.

I Chrome klickar du till exempel på visa > utvecklare > utvecklarverktyg. Klicka på fliken nätverk och visa kolumnen storlek för notebook-filen.

Notebook-storlek

Sedan finns det två möjliga lösningar:

  1. Du kan spara antecknings böcker manuellt på upp till 32 MB.

  2. Du kan minska storleken på din bärbara dator genom att dölja stora resultat.

    Diagram verktyg som ritas och matplotlib kan generera stora mängder resultat som visas som stora bilder. Du kan minska storleken på antecknings boken genom att dölja dessa stora resultat och bilder.