Uppdatera jobbehörigheter för flera användare

När du kör jobb kanske du vill uppdatera användarbehörigheter för flera användare.

Du kan göra detta med hjälp Azure Databricks API:et för jobbbehörigheter och lite Python-kod.

Instruktioner

 1. Kopiera exempelkoden till en notebook-kod.
 2. Ange <job-id> (eller flera jobb-ID:n) i matrisen arr[] .
 3. Ange payload{} . I det här exemplet använder vi <username> och som vi vill <permission> bevilja.
 4. Ange <workspace-url> i url fältet .
 5. Ange <token> under Bearer .
 6. Kör notebook-cellen med den uppdaterade koden.

Om uppdateringen lyckas returnerar koden svaret 200 (OK) .

Exempelkod

import requests
import json

arr=[<job-id-1>,<job-id-2>]
for j in arr :
 def requestcall():
   payload = {"access_control_list": [{"user_name": "<username>","permission_level": "<permission>"}]}
   url='https://<workspace-url>/api/2.0/permissions/jobs/'+str(j)
   myResponse = requests.patch(url=url, headers={'Authorization': 'Bearer <token>'}, verify=True, data=json.dumps(payload))
   print(myResponse.status_code)
   print(myResponse.content)
    # If the API call is successful, the response code is 200 (OK).
   if myResponse.ok:
      # Extracting data in JSON format.
    data = myResponse.json()
    return data
 requestcall()