Installera rJava- och RJDBC-biblioteken

Den här artikeln beskriver hur du installerar rJava-och RJBDC-bibliotek.

Problem

När du installerar rJava-och RJDBC-bibliotek med följande kommando i en Notebook-cell:

install.packages(c("rJava", "RJDBC"))

Följande fel meddelande visas:

ERROR: configuration failed for package 'rJava'

Orsak

RJava-och RJDBC-paketen söker efter Java-beroenden och fil Sök vägar som inte finns i katalogen Azure Databricks R.

Lösning

Följ stegen nedan om du vill installera dessa bibliotek på kluster som körs.

 1. Kör följande kommandon i en %sh cell.

  %sh
  ls -l /usr/bin/java
  ls -l /etc/alternatives/java
  ln -s /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64 /usr/lib/jvm/default-java
  R CMD javareconf
  
 2. Installera rJava-och RJDBC-paketen.

  install.packages(c("rJava", "RJDBC"))
  
 3. Kontrol lera att rJava-paketet är installerat.

  dyn.load('/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/lib/amd64/server/libjvm.so')
  library(rJava)