Så här bevarar och delar du kod i RStudio

Problem

Till skillnad Azure Databricks notebook-dator med inbyggd versionskontroll går kod som utvecklats i RStudio förlorad när klustret med hög samtidighet som är värd för Rstudio stängs av.

Lösning

Om du vill spara och dela kod i RStudio gör du något av följande:

  • Från RStudio sparar du koden i en mapp på DBFS som är tillgänglig från både Azure Databricks notebook-filer och RStudio.
  • Använd det integrerade stödet för versionskontroll som Git i RStudio.
  • Spara R-notebook-filen i det lokala filsystemet genom att exportera den som Rmarkdown och importera sedan filen till RStudio-instansen.

I bloggen Sharing R Notebooks using RMarkdown (Dela R Notebooks med RMarkdown) beskrivs stegen i detalj.

Med den här processen kan du bevara kod som utvecklats i RStudio och dela notebook-filer mellan Azure Databricks notebook-miljö och RStudio.