Korrigera versionen av R -paket

När du använder funktionen install. packages () för att installera cran-paket kan du inte ange versionen av paketet, eftersom förväntat är att du kommer att installera den senaste versionen av paketet och bör vara kompatibel med den senaste versionen av dess beroenden. Om du har ett föråldrat beroende installerat kommer det också att uppdateras.

Ibland vill du åtgärda versionen av ett R-paket. Det finns flera sätt att göra detta på:

När du använder biblioteks gränssnittet eller API: et för att installera R-paket på alla instanser av ett kluster rekommenderar vi det tredje alternativet.

Microsoft R Application Network har en cran-dator som lagrar en ögonblicks bild av cran varje natt. Ögonblicks bilderna är tillgängliga https://cran.microsoft.com/snapshot/<date> där <date> är datumet för den önskade ögonblicks bilden, till exempel 2019-05-01. Om du vill installera vissa versioner av R-paket anger du den här URL: en som lagrings plats för ditt cran-bibliotek när du skapar biblioteket.