Tillfälligt NullPointerException när AQE är aktiverat

Problem

Du får ett tillfälligt NullPointerException fel när du sparar data.

Py4JJavaError: An error occurred while calling o2892.save.
: java.lang.NullPointerException
  at org.apache.spark.sql.execution.adaptive.OptimizeSkewedJoin.$anonfun$getMapSizesForReduceId$1(OptimizeSkewedJoin.scala:167)
  at org.apache.spark.sql.execution.adaptive.OptimizeSkewedJoin.$anonfun$getMapSizesForReduceId$1$adapted(OptimizeSkewedJoin.scala:167)
  at scala.collection.TraversableLike.$anonfun$map$1(TraversableLike.scala:238)
  at scala.collection.IndexedSeqOptimized.foreach(IndexedSeqOptimized.scala:36)
  ....
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
  at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
  at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
  at py4j.reflection.MethodInvoker.invoke(MethodInvoker.java:244)
  at py4j.reflection.ReflectionEngine.invoke(ReflectionEngine.java:380)
  at py4j.Gateway.invoke(Gateway.java:295)
  at py4j.commands.AbstractCommand.invokeMethod(AbstractCommand.java:132)
  at py4j.commands.CallCommand.execute(CallCommand.java:79)
  at py4j.GatewayConnection.run(GatewayConnection.java:251)
  at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)

Orsak

Det här felet kan inträffa om adaptiv frågekörning (AQE) är aktiverat och du ansluter data. Om AQE är aktiverat aktiveras även skevhetskoppling.

Om någon av shuffle-data misslyckas på grund av en nedskalningshändelse i ett kluster genereras ett NullPointerException fel.

Lösning

Ange spark.sql.adaptive.skewJoin.enabled till i Din falsespark.sql.adaptive.skewJoin.enabled.