Fel i SQL-instruktion: AnalysisException: Table or view not found

Problem

När du försöker fråga en tabell eller vy får du följande fel meddelande:

AnalysisException:Table or view not found when trying to query a global temp view

Orsak

Du skapar vanligt vis globala temp vyer så att de kan nås från olika sessioner och hålls igång tills programmet avslutas. Du kan skapa en global temp vy med följande uttryck:

df.createOrReplaceGlobalTempView("<global-view-name>")

Här df är DataFrame . Ett annat sätt att skapa vyn är med:

CREATE GLOBAL TEMP VIEW <global-view-name>

Alla globala temporära vyer är knutna till en tillfällig system databas med namnet global_temp . Om du frågar den globala tabellen eller vyn utan att uttryckligen nämna global_temp databasen, uppstår felet.

Lösning

Använd alltid det kvalificerade tabell namnet med global_temp -databasen så att du kan ställa frågor till den globala visnings informationen.

Exempel:

%sql
select * from global_temp.<global-view-name>;