Fel i SQL-instruktion: AnalysisException: Table or view not found

Problem

När du försöker fråga en tabell eller vy visas det här felet:

AnalysisException:Table or view not found when trying to query a global temp view

Orsak

Du skapar vanligtvis globala temp vyer så att de kan nås från olika sessioner och vara aktiva tills programmet avslutas. Du kan skapa en global temp vy med följande instruktion:

df.createOrReplaceGlobalTempView("<global-view-name>")

Här df är DataFrame . Ett annat sätt att skapa vyn är med:

CREATE GLOBAL TEMP VIEW <global-view-name>

Alla globala tillfälliga vyer är knutna till en tillfällig systemdatabas med namnet global_temp . Om du frågar den globala tabellen eller vyn utan att uttryckligen nämna global_temp databasen uppstår felet.

Lösning

Använd alltid det kvalificerade tabellnamnet med global_temp databasen så att du kan köra frågor mot globala visningsdata.

Exempel:

%sql
select * from global_temp.<global-view-name>;