Språköversikter

Det här avsnittet innehåller översikter över de språk som stöds i notebook-filer och jobb för Azure Databricks: Python, R, Scala och SQL.