Koalas

Med Koalas kan du använda Pandas DataFrame-API: et för att komma åt data i Apache Spark.

Krav

På Databricks Runtime 7,0 eller nedan installerar du Koalas som ett Azure Databricks pypi-bibliotek.

Notebook-fil

Följande bärbara dator visar hur du migrerar från Pandas till Koalas.

Pandas till Koalas Notebook

Hämta notebook-fil

Resurser