Instrumentpaneler

Med instrument paneler kan du publicera diagram och visualiseringar som härletts från den bärbara datorns utdata och dela dem i ett presentations format med din organisation. Visa den bärbara datorn och lär dig hur du skapar och organiserar instrument paneler. I de återstående avsnitten beskrivs hur du schemalägger ett jobb för att uppdatera instrument panelen och hur du visar en speciell instrument panels version.

Notebook-fil för instrumentpanel

Hämta notebook-fil

Skapa ett schemalagt jobb för att uppdatera en instrumentpanel

Instrumentpaneler uppdateras inte live när du visar dem i instrumentpanelsvyn. Om du vill schemalägga en instrument panel att uppdatera vid ett angivet intervall schemalägger du den bärbara datorn som genererar instrument panels diagrammet.

Visa en specifik instrumentpanelsversion

  1. Klicka på Schema Redigera.

  2. Klicka på den senast slutförda körnings länken för det antecknings jobb som är schemalagt att köras vid det intervall som du vill använda.

    Visa instrument panels version