ggplot2

Följande bärbara dator visar hur du visar ggplot2 -objekt i R Notebooks.

ggplot2 R Notebook

Hämta notebook-fil