Viktig information om Databricks Connect

Den här sidan innehåller en lista över versioner och underhållsuppdateringar för Databricks Connect.

Den högre och lägre Databricks Connect-paketversionen måste alltid matcha din Databricks Runtime-version. Vi rekommenderar att du alltid använder den senaste uppdateringen av Databricks Connect för din Databricks Runtime-version. Om du till exempel använder ett Databricks Runtime 7.3-kluster använder du det senaste databricks-connect==7.3.*-paketet.

Databricks Anslut för Databricks Runtime 9.1 LTS

Databricks Anslut 9.1.7

Den 19 januari 2022

 • [ES-216554] Ett problem har åtgärdats där klusterkopplade bibliotek inte har lästs in korrekt på serversidan i vissa fall

Databricks Anslut 9.1.5

Den 7 december 2021

 • Databricks Anslut-klientuppdatering för att stödja Databricks Runtime 9.1-underhållsutgåv av den 7 december 2021.

Databricks Anslut 9.1.4

Den 16 november 2021

 • Databricks Anslut-klientuppdatering för att stödja Databricks Runtime 9.1-underhållsutgåv som släpptes den 16 november 2021.

Databricks Anslut 9.1.3

Den 4 november 2021

 • Databricks Anslut-klientuppdatering för att stödja Databricks Runtime 9.1-underhållsutgåv av den 4 november 2021.

Databricks Anslut 9.1.2

Den 20 oktober 2021

 • Databricks Anslut-klientuppdatering för att stödja Databricks Runtime 9.1-underhållsuppdateringen från den 20 oktober 2021.

Databricks Anslut 9.1.1

Den 5 oktober 2021

 • Databricks Anslut-klientuppdatering för att stödja Databricks Runtime 9.1-underhållsutgåv av den 5 oktober 2021.

Databricks Anslut 9.1.0

Den 23 september 2021

Databricks Anslut 9.1 är nu GA.

Databricks Anslut for Databricks Runtime 8.1

Databricks Anslut 8.1.14

Den 23 september 2021

 • Databricks Anslut-klientuppdatering för att stödja Databricks Runtime 8.1-underhållsutgåv av den 23 september 2021.

Databricks Anslut 8.1.13

Den 15 september 2021

 • Databricks Anslut-klientuppdatering för att stödja Databricks Runtime 8.1-underhållsutgåv av den 15 september 2021.

Databricks Anslut 8.1.12

Den 8 september 2021

 • Databricks Anslut klientuppdatering för att stödja Databricks Runtime 8.1-underhållsutgåv av den 8 september 2021.

Databricks Anslut 8.1.11

Den 25 augusti 2021

 • Databricks Anslut-klientuppdatering för att stödja Databricks Runtime 8.1-underhållsutgåv av den 25 augusti 2021.

Databricks Anslut 8.1.10

Den 11 augusti 2021

 • Databricks Anslut-klientuppdatering för att stödja Databricks Runtime 8.1-underhållsutgåv den 11 augusti 2021.

Databricks Anslut 8.1.9

Den 30 juli 2021

 • Databricks Anslut-klientuppdatering för att stödja Databricks Runtime 8.1-underhållsutgåv som släpptes den 30 juli 2021.

Databricks Anslut 8.1.8

Den 14 juli 2021

 • Databricks Anslut-klientuppdatering för att stödja Databricks Runtime 8.1-underhållsutgåv som släpptes den 14 juli 2021.

Databricks Anslut 8.1.7

Den 29 juni 2021

 • Databricks Anslut-klientuppdatering för att stödja Databricks Runtime 8.1-underhållsutgåv som släpptes den 29 juni 2021.

Databricks Anslut 8.1.6

Den 15 juni 2021

 • Databricks Anslut-klientuppdatering för att stödja Databricks Runtime 8.1-underhållsutgåv som släpptes den 15 juni 2021.

Databricks Anslut 8.1.5

Den 7 juni 2021

 • [ES-102916] Stöd no_proxy för miljövariabler i DBConnnect-klienten. Ange den till en kommaavgränsad lista över fullständigt kvalificerade domännamn som proxyuppsättningen i miljövariabeln eller https_proxy inte ska användas http_proxy för.

Databricks Anslut 8.1.4

Den 26 maj 2021

 • Databricks Anslut-klientuppdatering för att stödja Databricks Runtime 8.1-underhållsutgåv av den 26 maj 2021.

Databricks Anslut 8.1.3

Den 30 april 2021

 • Databricks Anslut-klientuppdatering för att stödja Databricks Runtime 8.1-underhållsversionen av den 30 april 2021.

Databricks Anslut 8.1.2

Den 27 april 2021

 • Databricks Anslut-klientuppdatering för att stödja Databricks Runtime 8.1-underhållsversionen av den 27 april 2021.

Databricks Anslut 8.1.1

Den 7 april 2021

 • Förbättrad robusthet i Databricks Anslut-startprocessen.
 • Den tidigare mekanismen för åtkomst till hemligheter via Databricks Anslut (med hjälp av en dkea-token) har gjorts inaktuell. Kontakta supporten för att aktivera den nya åtkomstmekanismen för din arbetsyta.
 • En bugg som ibland gjorde att Spark-konfigurationer inte kunde hämtas korrekt har åtgärdats.
 • [ES-77737] En bugg som förhindrar korrekt installation av klusteromfattande bibliotek på Spark-utförare har åtgärdats.

Databricks Anslut 8.1.0

Den 22 mars 2021

Databricks Anslut 8.1 är nu GA.

 • Förbättrat stöd för katalog-API V2-kommandon
 • Förbättrat stöd för SQL uttryck i ANSI-läge

Databricks Connect för Databricks Runtime 7.3 LTS

Databricks Anslut 7.3.32

Den 19 januari 2022

 • Databricks Anslut-klientuppdatering för att stödja Databricks Runtime 7.3-underhållsutgåv av den 19 januari 2022.

Databricks Anslut 7.3.30

Den 7 december 2021

 • Databricks Anslut-klientuppdatering för att stödja Databricks Runtime 7.3-underhållsutgåv av den 7 december 2021.

Databricks Anslut 7.3.29

Den 16 november 2021

 • Databricks Anslut-klientuppdatering för att stödja Databricks Runtime 7.3-underhållsutgåv som släpptes den 16 november 2021.

Databricks Anslut 7.3.28

Den 4 november 2021

 • Databricks Anslut-klientuppdatering för att stödja Databricks Runtime 7.3-underhållsutgåv den 4 november 2021.

Databricks Anslut 7.3.27

Den 20 oktober 2021

 • Databricks Anslut-klientuppdatering för att stödja Databricks Runtime 7.3-underhållsutgåv av den 20 oktober 2021.

Databricks Anslut 7.3.26

Den 5 oktober 2021

 • Databricks Anslut-klientuppdatering för att stödja Databricks Runtime 7.3-underhållsutgåv av den 5 oktober 2021.

Databricks Anslut 7.3.25

Den 23 september 2021

 • Databricks Anslut-klientuppdatering för att stödja Databricks Runtime 7.3-underhållsutgåv av den 23 september 2021.

Databricks Anslut 7.3.24

Den 15 september 2021

 • Databricks Anslut-klientuppdatering för att stödja Databricks Runtime 7.3-underhållsutgåv av den 15 september 2021.

Databricks Anslut 7.3.23

Den 8 september 2021

 • Databricks Anslut-klientuppdatering för att stödja Databricks Runtime 7.3-underhållsutgåv av den 8 september 2021.

Databricks Anslut 7.3.22

Den 25 augusti 2021

 • Databricks Anslut-klientuppdatering för att stödja Databricks Runtime 7.3-underhållsutgåv av den 25 augusti 2021.

Databricks Anslut 7.3.21

Den 11 augusti 2021

 • Databricks Anslut-klientuppdatering för att stödja Databricks Runtime 7.3-underhållsutgåv den 11 augusti 2021.

Databricks Anslut 7.3.20

Den 30 juli 2021

 • Databricks Anslut-klientuppdatering för att stödja Databricks Runtime 7.3-underhållsutgåv den 30 juli 2021.

Databricks Anslut 7.3.19

Den 14 juli 2021

 • Databricks Anslut-klientuppdatering för att stödja Databricks Runtime 7.3-underhållsutgåv den 14 juli 2021.

Databricks Anslut 7.3.18

Den 29 juni 2021

 • Databricks Anslut-klientuppdatering för att stödja Databricks Runtime 7.3-underhållsutgåv av den 29 juni 2021.

Databricks Anslut 7.3.17

Den 15 juni 2021

 • Databricks Anslut-klientuppdatering för att stödja Databricks Runtime 7.3-underhållsutgåv den 15 juni 2021.

Databricks Anslut 7.3.16

Den 7 juni 2021

 • [ES-102916] Stöd no_proxy för miljövariabler i DBConnnect-klienten. Ange den till en kommaavgränsad lista över fullständigt kvalificerade domännamn som proxyuppsättningen i miljövariabeln eller https_proxy inte ska användas http_proxy för.

Databricks Anslut 7.3.15

Den 26 maj 2021

 • Databricks Anslut-klientuppdatering för att stödja Databricks Runtime 7.3-underhållsutgåv av den 26 maj 2021.

Databricks Anslut 7.3.14

Den 30 april 2021

 • Databricks Anslut-klientuppdatering för att stödja Databricks Runtime 7.3-underhållsversionen av den 30 april 2021.

Databricks Anslut 7.3.13

Den 27 april 2021

 • Databricks Anslut-klientuppdatering för att stödja Databricks Runtime 7.3-underhållsversionen av den 27 april 2021.

Databricks Anslut 7.3.12

Den 7 april 2021

 • Förbättrad robusthet i Databricks Anslut-startprocessen.
 • Den tidigare mekanismen för åtkomst till hemligheter via Databricks Anslut (med hjälp av en dkea-token) har gjorts inaktuell. Kontakta supporten för att aktivera den nya åtkomstmekanismen för din arbetsyta.
 • En bugg som ibland gjorde att Spark-konfigurationer inte kunde hämtas korrekt har åtgärdats.
 • [ES-77737] En bugg som förhindrar korrekt installation av klusteromfattande bibliotek på Spark-utförare har åtgärdats.

Databricks Anslut 7.3.11

Den 24 mars 2021

 • Databricks Anslut-klientuppdatering för att stödja Databricks Runtime 7.3-underhållsutgåv av den 24 mars 2021

Databricks Anslut 7.3.10

Den 9 mars 2021

 • [ES-69946] Åtgärda sökvägsavgränsare på Windows fördatabricks-connect get-jar-dir

 • [ES-68776] Uppdatera Azure Blob File System klienten

 • Lägg till stöd för FlatMapCoGroupsInPandas

 • Gör den inledande anslutningsprocessen under klusterstart mer robust

  Anteckning

  Klustret Databricks Runtime köra den senaste underhållsversionen och Databricks Anslut-klienten måste uppdateras till version 7.3.10 för att fortsätta att använda Azure Blob File System- och RDD-åtgärderna med mapPartitionsmapElements Databricks-Anslut. En omstart av Databricks Runtime kluster krävs för att uppdatera den till den senaste underhållsutgåren.

Databricks Anslut 7.3.9

Den 23 februari 2021

 • Databricks Anslut-klientuppdatering för att stödja Databricks Runtime 7.3-underhållsuppdateringen den 23 februari 2021

Databricks Anslut 7.3.8

Den 4 februari 2021

 • [ES-58153] Åtgärda analysfel när du skapar tabeller eller vyer baserat på en fråga med sammansättningar.

Databricks Connect 7.3.7

20 januari 2021

 • Databricks Connect-klientuppdatering för att stöda Databricks Runtime 7.3-underhållsversion den 20 januari 2021

Databricks Connect 7.3.6

12 januari 2021

 • [ES-59054] Åtgärda Delta Optimize Table-kommando genom Databricks Connect
 • [ES-53497] Åtgärda Databricks Connect på Databricks Container Services (DCS)

Databricks Connect 7.3.5

9 december 2020

Databricks Connect 7.3 är nu allmänt tillgängligt.

 • [ES-49865] Förhindra 500 interna serverfel på grund av automatisk synkronisering av beroende bibliotek vid användning av Databricks Connect med SBT.

Databricks Connect 7.3.4 (betaversion)

24 november 2020

 • [ES-44382] Ange spark.databricks.service.allowTerminatedClusterStart=false för att förhindra att Databricks Connect startar ett avbrutet Databricks Runtime-kluster.
 • Åtgärda fel där klienten inte kunde synkronisera tillstånd med servern korrekt när INFO-loggningsnivån var inaktiverad.

Databricks Connect 7.3.3 (betaversion)

3 november 2020

Första Databricks Connect-versionen för Databricks Runtime 7.3. I den här versionen ingår:

 • Stöd för genomströmning för autentiseringsuppgifter (Credential Passthrough) med Azure Active Directory. Du kan nu använda genomströmning för autentiseringsuppgifter för Azure Active Directory med standardkluster med hjälp av Databricks Connect. På så sätt kan du autentisera automatiskt till Azure Data Lake Storage Gen1 och Azure Data Lake Storage Gen2 från Databricks Connect med hjälp av samma Azure Active Directory-identitet som du använder för att autentisera till Azure Databricks.

 • Stöd för Delta Lake-tidsresa.

 • Enkel övergång mellan Databricks Connect-klienter och Databricks Runtime-jobb eller notebook-filer när DBUtils används. Se Åtkomst till DBUtils.

Kända problem:

Validering av Databricks Runtime-versionen är inaktiverat i den här betaversionen. Se till att ansluta den här klienten till ett Databricks Runtime 7.3-kluster.

Databricks Anslut för Databricks Runtime 7.1 (stöds inte)

Databricks Anslut 7.1.14

Den 4 februari 2021

 • Databricks Anslut-klientuppdatering för att stödja Databricks Runtime 7.1-underhållsuppdateringen den 4 februari 2021

Databricks Connect 7.1.13

20 januari 2021

 • Databricks Connect-klientuppdatering för att stöda Databricks Runtime 7.1-underhållsversion den 20 januari 2021

Databricks Connect 7.1.12

12 januari 2021

 • [ES-59054] Åtgärda Delta Optimize Table-kommando genom Databricks Connect
 • [ES-53497] Åtgärda Databricks Connect på Databricks Container Services (DCS)

Databricks Connect 7.1.11

9 december 2020

 • [ES-49865] Förhindra 500 interna serverfel på grund av automatisk synkronisering av beroende bibliotek vid användning av Databricks Connect med SBT.

Databricks Connect 7.1.10

24 november 2020

 • Förhindra att statusavsökningar startar om klustret.
 • [ES-43656] Åtgärda serialiseringsfel relaterade till Azure Data Lake Storage Gen2-stöd.
 • [ES-30594] Tillåt större HTTP-huvuden och förstora buffertar i Databricks Connect.
 • [ES-34186] Undvik loggningsrelaterade minnesundantag.
 • [ES-39493] Förhindra rekursiva inläsningsfel i databricks-connect test.
 • [ES-44382] Ange spark.databricks.service.allowTerminatedClusterStart=false för att förhindra att Databricks Connect ansluter till ett Databricks Runtime-kluster som har avbrutits.
 • Åtgärda ett fel där klienten inte kunde synkronisera tillstånd med servern korrekt när INFO-loggningsnivån var inaktiverad.
 • Mindre korrigeringar.

Databricks Connect 7.1.1

23 september 2020

 • [ES-32536] Åtgärda ett problem med serialisering av kapslade tidszonsmedvetna uttryck.
 • [ES-33705] Stöd för Azure Data Lake Storage Gen2-filsystem i DButils.

Databricks Connect 7.1.0

13 augusti 2020

Första Databricks Connect-versionen för Databricks Runtime 7.1.

 • Stöd för nya DataSource V2-API:er för Spark 3.0.
 • Stöd för att använda flera SparkSessions i ett enda Databricks Connect-program.
 • Optimera Databricks Connect-tillståndssynkronisering mellan klient och server. Undvik överdriven avsökning av statusuppdateringar när servern är inaktiv.

Databricks Connect för Databricks Runtime 6.4

Databricks Anslut 6.4.28

Den 7 april 2021

 • Den tidigare mekanismen för åtkomst till hemligheter via Databricks Anslut (med hjälp av en dkea-token) har gjorts inaktuell. Kontakta supporten för att aktivera den nya åtkomstmekanismen för din arbetsyta.

Databricks Anslut 6.4.27

Den 24 mars 2021

 • Databricks Anslut-klientuppdatering för att stödja Databricks Runtime 6.4-underhållsutgåv av den 24 mars 2021

Databricks Anslut 6.4.26

Den 15 mars 2021

 • Den nya versionen har släppts, men det finns inga ändringar jämfört med Databricks Anslut 6.4.25

Databricks Anslut 6.4.25

Den 9 mars 2021

 • [ES-69946] Åtgärda sökvägsavgränsare på Windows fördatabricks-connect get-jar-dir
 • Lägg till stöd för FlatMapCoGroupsInPandas

Databricks Anslut 6.4.24

Den 23 februari 2021

 • Databricks Anslut-klientuppdatering för att stödja Databricks Runtime 6.4-underhållsutgåv av den 23 februari 2021

Databricks Anslut 6.4.23

Den 4 februari 2021

 • Databricks Anslut-klientuppdatering för att stödja Databricks Runtime 6.4-underhållsutgåv den 4 februari 2021

Databricks Connect 6.4.22

12 januari 2021

 • [ES-59054] Åtgärda Delta Optimize Table-kommando genom Databricks Connect
 • [ES-53497] Åtgärda Databricks Connect på Databricks Container Services (DCS)

Databricks Connect 6.4.21

9 december 2020

 • [ES-25890] Åtgärda ett fel där DataFrame cache() i vissa fall inte har någon inverkan och frågan skulle köras igen.
 • [ES-26196] Stöd för användning av NATURAL- och USING-syntax i kopplingar.
 • [ES-33475][ES-34186] Undvik loggningsrelaterade minnesundantag.
 • [ES-39493] Förhindra rekursiva inläsningsfel i databricks-connect-test.
 • [ES-43656] Åtgärda serialiseringsfel relaterade till Azure Data Lake Storage Gen2-stöd.
 • [ES-30594] Tillåt större HTTP-huvuden och förstora buffertar i Databricks Connect.
 • Mindre korrigeringar

Databricks Connect 6.4.2

5 november 2020

 • [ES-47216] Åtgärda kompatibilitetsproblem med versionskontroll för Databricks Runtime 6.4 – underhållsuppdatering från 3 november 2020.

Databricks Connect 6.4.1

8 april 2020

Mindre korrigeringar och uppdateringar.

Databricks Connect 6.4.0

7 mars 2020

Första Databricks Connect-versionen för Databricks Runtime 6.4.