Databricks Light

Databricks Light är Databricks-paketet med öppen källkod Apache Spark runtime. Det ger ett körningsalternativ för jobb som inte behöver de avancerade prestanda-, tillförlitlighets- eller autoskalningsfördelar som Databricks Runtime. I synnerhet har Databricks Light inte stöd för:

  • Data Lake
  • Autopilot-funktioner som autoskalning
  • Kluster för alla syften med hög samtidig användning
  • Notebooks, instrumentpaneler och samarbetsfunktioner
  • Kopplingar till olika datakällor och BI-verktyg

Databricks Light är en körningsmiljö för jobb (eller "automatiserade arbetsbelastningar"). När du kör jobb på Databricks Light-kluster får de lägre Jobs Light Compute priser. Du kan bara välja Databricks Light när du skapar eller schemalägger ett JAR-, Python- eller spark-submit-jobb och kopplar ett kluster till jobbet. du kan inte använda Databricks Light för att köra notebook-jobb eller interaktiva arbetsbelastningar.

Databricks Light kan användas på samma arbetsyta med kluster som körs på andra Databricks-körningar och prisnivåer. Du behöver inte begära en separat arbetsyta för att komma igång.

Vad finns i Databricks Light?

Publiceringsschemat för Databricks Light-körningen följer Apache Spark för körningskörning. Alla Databricks Light-versioner baseras på en specifik version Apache Spark. Mer information finns i följande viktig information:

Skapa ett kluster med Databricks Light

När du skapar ett jobbklusterväljer du en Databricks Light-version Databricks Runtime listrutan Version.

Viktigt

Stöd för Databricks Light på poolbaserade jobbkluster finns i offentlig förhandsversion.

Välj Databricks Light