Anslut till data källor från Azure Databricks

Den här artikeln innehåller länkar till alla olika data källor i Azure som kan anslutas till Azure Databricks. Följ exemplen i dessa länkar om du vill extrahera data från Azure-datakällor (till exempel Azure Blob Storage, Azure Event Hubs osv.) till ett Azure Databricks kluster och köra analytiska jobb på dem.

Krav

Data källor för Azure Databricks

I följande lista visas de data källor i Azure som du kan använda med Azure Databricks. En fullständig lista över data källor som kan användas med Azure Databricks finns i data källor för Azure Databricks.

 • Azure SQL-databas

  Den här länken ger DataFrame-API: et för att ansluta till SQL-databaser med JDBC och hur du styr den parallella läsningen med hjälp av JDBC-gränssnittet. Det här avsnittet innehåller detaljerade exempel med Scala-API: et, med förkortade python-och Spark SQL-exempel i slutet.

 • Azure Data Lake Storage

  Den här länken innehåller exempel på hur du använder Azure Active Directory tjänstens huvud namn för att autentisera med Azure Data Lake Storage. Den innehåller också anvisningar om hur du kommer åt data i Azure Data Lake Storage från Azure Databricks.

 • Azure Blob Storage

  Den här länken innehåller exempel på hur du direkt får åtkomst till Azure-Blob Storage från Azure Databricks med hjälp av åtkomst nyckeln eller SAS för en specifik behållare. Länken ger också information om hur du kommer åt Azure-Blob Storage från Azure Databricks med RDD-API: et.

 • Azure Cosmos DB

  Den här länken innehåller instruktioner för hur du använder Azure Cosmos DB Spark-anslutningsprogrammet från Azure Databricks för att komma åt data i Azure Cosmos dB.

 • Azure Event Hubs

  Den här länken innehåller instruktioner för hur du använder azure Event Hubs Spark-anslutningsprogrammet från Azure Databricks för att få åtkomst till data i Azure-Event Hubs.

 • Azure SQL Data Warehouse

  Den här länken innehåller instruktioner för hur du använder Azure SQL Data Warehouse anslutning för att ansluta från Azure Databricks.

Nästa steg

Information om källor där du kan importera data till Azure Databricks finns i data källor för Azure Databricks.