Skapa databas

CREATE (DATABASE|SCHEMA) [IF NOT EXISTS] db_name
  [COMMENT comment_text]
  [LOCATION path]
  [WITH DBPROPERTIES (key=val, ...)]

Skapa en databas. Om det redan finns en databas med samma namn genereras ett undantag.

IF NOT EXISTS

Om det redan finns en databas med samma namn sker ingenting.

LOCATION

Om den angivna sökvägen inte redan finns i det underliggande fil systemet försöker det här kommandot Skapa en katalog med sökvägen.

WITH DBPROPERTIES

Ange en egenskap med namnet key för databasen och upprätta värdet för egenskapen val . Om key det redan finns skrivs det gamla värdet över med val .

Exempel

-- Create database `customer_db`. This throws exception if database with name customer_db
-- already exists.
CREATE DATABASE customer_db;

-- Create database `customer_db` only if database with same name doesn't exist.
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS customer_db;