Reparationstabell för fsck (Delta Lake på Azure Databricks)

FSCK REPAIR TABLE [db_name.]table_name [DRY RUN]

Ta bort fil posterna från transaktions loggen i en delta tabell som inte längre kan hittas i det underliggande fil systemet. Detta kan inträffa när filerna har tagits bort manuellt.

DRY RUN

Returnera en lista över filer som ska tas bort från transaktions loggen.