Reparationstabell för fsck (Delta Lake på Azure Databricks)

FSCK REPAIR TABLE [db_name.]table_name [DRY RUN]

Ta bort filposterna från transaktionsloggen för en Delta-tabell som inte längre finns i det underliggande filsystemet. Detta kan inträffa när de här filerna har tagits bort manuellt.

DRY RUN

Returnera en lista över filer som ska tas bort från transaktionsloggen.