Beskriv historik (delta Lake på Azure Databricks)

Returnerar uthärkomst information, inklusive åtgärden, användaren och så vidare, för varje skrivning till en tabell. Tabell historiken behålls i 30 dagar.

Syntax

DESCRIBE HISTORY table_identifier
  • table_identifier
    • [database_name.] table_name: Ett tabell namn, eventuellt kvalificerat med ett databas namn.
    • delta.`<path-to-table>`: Platsen för en befintlig delta tabell.

Mer information finns i Hämta delta tabell historik .