REPARATIONs tabell för FSCK (delta Lake på Azure Databricks)

Tar bort fil poster från transaktions loggen för en delta tabell som inte längre kan hittas i det underliggande fil systemet. Detta kan inträffa när filerna har tagits bort manuellt.

Syntax

FSCK REPAIR TABLE table_identifier [DRY RUN]
  • table_identifier

    • [database_name.] table_name: Ett tabell namn, eventuellt kvalificerat med ett databas namn.
    • delta.`<path-to-table>`: Platsen för en befintlig delta tabell.
  • TORR KÖRNING

    Returnera en lista över filer som ska tas bort från transaktions loggen.