bit_and mängdfunktion

Returnerar det bitvisa AND-värdet för alla indatavärden i gruppen.

Syntax

bit_and(expr) [FILTER ( WHERE cond ) ]

Argument

  • expr: Ett uttryck som utvärderas till ett heltalsnumeriskt.
  • cond: Ett valfritt booleskt uttryck som filtrerar de rader som används för aggregering.

Returer

Resultattypen matchar argumenttypen.

Exempel

> SELECT bit_and(col) FROM VALUES (3), (5) AS tab(col);
 1
> SELECT bit_and(col) FILTER(WHERE col < 6) FROM VALUES (3), (5), (6) AS tab(col);
 1