Funktionen bround

Returnerar expr avrundat med HALF_EVEN avrundningsläge.

Syntax

bround(expr [,targetScale] )

Argument

  • expr: Ett numeriskt uttryck.
  • targetScale: Ett HELTALsuttryck som är större än eller lika med 0. Om targetScale utelämnas är standardvärdet 0.

Returer

Om expr är DECIMAL blir resultatet DECIMAL med en skala som är mindre än skala och exprtargetScale .

Vid HALF_EVEN avrundning, även kallat gaussisk eller bankirens avrundning, avrundas siffran 5 mot en jämn siffra.

Exempel

> SELECT bround(2.5, 0);
 2
> SELECT bround(2.6, 0);
 3
> SELECT bround(3.5, 0);
 4
> SELECT bround(2.25, 1);
 2.2