Funktionen cbrt

Returnerar kubroten för expr .

Syntax

cbrt(expr)

Argument

  • expr: Ett uttryck som utvärderas till ett numeriskt värde.

Returer

EN DOUBLE.

Exempel

> SELECT cbrt(27.0);
 3.0