Funktionen coalesce

Returnerar det första argumentet som inte är null.

Syntax

coalesce(expr1 [, ...] )

Argument

  • exprN: Alla uttryck som delar en minst gemensam typ över alla exprN.

Returer

Resultattypen är den minst vanliga typen av argument.

Det måste finnas minst ett argument. Till skillnad från vanliga funktioner där alla argument utvärderas innan funktionen anrops utvärderas argument från vänster till höger tills ett värde som inte coalesce är null hittas. Om alla argument NULL är är resultatet NULL .

Exempel

> SELECT coalesce(NULL, 1, NULL);
 1
>  SELECT coalesce(NULL, 5 / 0);
 Division by zero

> SELECT coalesce(2, 5 / 0);
 2

> SELECT coalesce(NULL, 'hello');
 hello