Funktionen date_add

Returnerar datumet numDays efter startDate .

Syntax

date_add(startDate, numDays)

Argument

  • startDate: Ett DATE-uttryck.
  • numDays: Ett HELTALsuttryck.

Returer

ETT DATUM.

Om numDays är negativt abs(num_days) subtraheras från startDate .

Om resultatdatumet spiller över datumintervallet 00:00 000 000 000 000 000 000 000 för funktionen.

Exempel

> SELECT date_add('2016-07-30', 1);
 2016-07-31