Funktionen date_from_unix_date

Skapar ett datum från antalet dagar sedan 1970-01-01 .

Syntax

date_from_unix_date(days)

Argument

  • days: Ett HELTALsuttryck.

Returer

ETT DATUM.

Om days är negativt subtraheras dagarna från 1970-01-01 .

Den här funktionen är en synonym för date_add(DATE'1970-01-01', days) .

Exempel

> SELECT date_from_unix_date(1);
 1970-01-02