last mängdfunktion

Returnerar det sista expr värdet för för gruppen med rader.

Syntax

last(expr [, ignoreNull] ) [FILTER ( WHERE cond ) ] [ IGNORE NULLS | RESPECT NULLS ]

Argument

  • expr: Ett uttryck av valfri typ.
  • ignoreNull: En valfri BOOLEAN-literal som standard är false. Standardvärdet för ignoreNull är false.
  • cond: Ett valfritt booleskt uttryck som filtrerar de rader som används för aggregering.
  • IGNORE NULLS eller RESPECT NULLS : När används eller är ett värde som är NULL IGNORE NULLSignoreNulltrueexpr ignoreras. Standardvärdet är RESPECT NULLS.

Returer

Resultattypen matchar expr .

Funktionen är en synonym för last_value mängdfunktionen.

Den här funktionen är icke-deterministisk.

Exempel

> SELECT last(col) FROM VALUES (10), (5), (20) AS tab(col);
 20
> SELECT last(col) FROM VALUES (10), (5), (NULL) AS tab(col);
 NULL
> SELECT last(col) IGNORE NULLS FROM VALUES (10), (5), (NULL) AS tab(col);
 5