Funktionen log1p

Returnerar log(1 + expr) .

Syntax

log1p(expr)

Argument

  • expr: Ett uttryck som utvärderas till ett numeriskt värde.

Returer

EN DOUBLE.

Om expr är mindre än eller lika med -1 blir resultatet NULL.

Exempel

> SELECT log1p(0);
 0.0