<= (lt eq sign)-operatorn

Returnerar true om är mindre än eller lika med eller på annat expr1expr2false sätt.

Syntax

expr1 <= expr2

Argument

  • expr1: Ett uttryck av valfri jämförbar typ.
  • expr2: Ett uttryck som delar en minst vanlig typ med expr1 .

Returer

ETT BOOLESKT.

Exempel

> SELECT 2 <= 2;
 true
> SELECT 1.0 <= '1';
 true
> SELECT to_date('2009-07-30 04:17:52') <= to_date('2009-07-30 04:17:52');
 true
> SELECT to_date('2009-07-30 04:17:52') <= to_date('2009-08-01 04:17:52');
 true
> SELECT 1 <= NULL;
 NULL