Funktionen make_interval

Skapar ett intervall från years , , , , och monthsweeksdayshoursminssecs .

Varning

Den här konstruktorn är inaktuell eftersom den genererar INTERVAL en som inte kan jämföras eller användas. Använd make_ym_interval eller make_dt_interval för att skapa intervall.

Syntax

make_interval( [years [, months [, weeks [, days [, hours [, mins [, secs] ] ] ] ] ] ] )

Argument

  • years: Ett heltalsantal år, positivt eller negativt
  • months: Ett heltalsantal månader, positivt eller negativt
  • weeks: Ett heltalsantal veckor, positivt eller negativt
  • days: Ett heltalsantal dagar, positivt eller negativt
  • hours: Ett heltalsantal timmar, positivt eller negativt
  • mins: Ett heltalsantal minuter, positivt eller negativt
  • secs: Ett antal sekunder med bråkdelen i mikrosekunders precision.

Returer

Ett INTERVALL.

Ospecificerade argument är standardvärdet 0. Om du inte anger några argument blir resultatet ett INTERVALL med 0 sekunder.

Exempel

> SELECT make_interval(100, 11);
 100 years 11 months
> SELECT make_interval(100, null);
 NULL
> SELECT make_interval();
 0 seconds
> SELECT make_interval(0, 0, 1, 1, 12, 30, 01.001001);
 8 days 12 hours 30 minutes 1.001001 seconds