Funktionen map

Skapar en karta med de angivna nyckel/värde-paren.

Syntax

map( [key1, value1] [, ...] )

Argument

  • keyN: Ett uttryck av valfri jämförbar typ. Alla keyN måste dela en minst gemensam typ.
  • valueN: Ett uttryck av valfri typ. Alla valueN måste dela en minst gemensam typ.

Returer

En MAP med nycklar som har skrivits som den minst vanliga typen av keyN och värden som har skrivits som den minst vanliga typen av valueN .

Det kan finnas 0 eller fler par.

Om det finns en dubblettnyckel eller en NULL-nyckel 00:00 00 000 000 000.

Exempel

> SELECT map(1.0, '2', 3.0, '4');
 {1.0 -> 2, 3.0 -> 4}