max mängdfunktion

Returnerar det maximala värdet expr för i en grupp.

Syntax

max(expr) [FILTER ( WHERE cond ) ]

Argument

  • expr: Ett uttryck av valfri typ som kan ordnas.
  • cond: Ett valfritt booleskt uttryck som filtrerar de rader som används för aggregering.

Returer

Resultattypen matchar argumenttypen.

Exempel

> SELECT max(col) FROM VALUES (10), (50), (20) AS tab(col);
 50