Funktionen months_between

Returnerar antalet månader som förflutit mellan datum eller tidsstämplar i expr1 och expr2 .

Syntax

months_between(expr1, expr2 [, roundOff] )

Argument

  • expr1: Ett DATE- eller TIMESTAMP-uttryck.
  • expr2: Ett uttryck av samma typ som expr1 .
  • roundOff: Ett valfritt BOOLESKT uttryck.

Returer

EN DOUBLE.

Om expr1 är senare än är resultatet expr2 positivt.

Om och är på samma dag i månaden, eller båda är den sista dagen i expr1expr2 månaden, ignoreras tid på dagen. Annars beräknas skillnaden baserat på 31 dagar per månad och avrundas till 8 siffror om inte roundOff =false.

Exempel

> SELECT months_between('1997-02-28 10:30:00', '1996-10-30');
 3.94959677
> SELECT months_between('1997-02-28 10:30:00', '1996-10-30', false);
 3.9495967741935485