Funktionen next_day

Returnerar det första datumet som är senare än expr och med namnet som i dayOfWeek .

Syntax

next_day(expr, dayOfWeek)

Argument

  • expr: Ett DATE-uttryck.
  • dayOfWeek: Ett STRING-uttryck som identifierar en dag i veckan.

Returer

ETT DATUM.

dayOfWeek måste vara något av följande (inte okänsligt):

  • 'SU', 'SUN', 'SUNDAY'
  • 'MO', 'MON', 'MONDAY'
  • 'TU', 'TUE', 'TUESDAY'
  • 'WE', 'WED', 'WEDNESDAY'
  • 'TH', 'THU', 'THURSDAY'
  • 'FR', 'FRI', 'FRIDAY'
  • 'SA', 'SAT', 'SATURDAY'

Anteckning

Om spark.sql.ansi.enabled är returnerar funktionen i stället för ett NULL fel för en felaktig dayOfWeek .

Exempel

> SELECT next_day('2015-01-14', 'TU');
 2015-01-20