Funktionen nvl

Returnerar expr2 om är , eller på annat expr1NULLexpr1 sätt.

Syntax

nvl(expr1, expr2)

Argument

  • expr1: Ett uttryck av valfri typ.
  • expr2: Ett uttryck som delar en minst vanlig typ med expr1 .

Returer

Resultattypen är den minst vanliga typen av argumenttyper.

Den här funktionen är en synonym för coalesce(expr1, expr2) .

Exempel

> SELECT nvl(NULL, 2);
 2
> SELECT nvl(3, 2);
 3