Funktionen radians

Konverterar expr i grader till radianer.

Syntax

radians(expr)

Argument

  • expr: Ett uttryck som utvärderas till ett numeriskt värde.

Returer

EN DOUBLE.

Givet en vinkel i grader returnerar de associerade radianerna.

Exempel

> SELECT radians(180);
 3.141592653589793