Funktionen randn

Returnerar ett slumpmässigt värde från en standardnormalfördelning.

Syntax

randn( [seed] )

Argument

  • seed: En valfri HELTalslitteral.

Returer

EN DOUBLE.

Funktionen återskapar pseudoslump slumpmässiga resultat med oberoende och identiskt distribuerade (d.v.s.) värden som hämtas från standardnormalfördelningen.

Den här funktionen är icke-deterministisk.

Exempel

> SELECT randn();
 -0.3254147983080288
> SELECT randn(0);
 1.1164209726833079
> SELECT randn(null);
 1.1164209726833079