Funktionen random

Returnerar ett slumpmässigt värde mellan 0 och 1.

Syntax

random( [seed] )

Argument

  • seed: En valfri HELTalslitteral.

Returer

EN DOUBLE.

Funktionen genererar pseudoslump slumpmässiga resultat med oberoende och identiskt distribuerade enhetligt distribuerade värden i [0, 1) .

Den här funktionen är icke-deterministisk.

rand är en synonym för slumpfunktionen.

Exempel

> SELECT rand();
 0.9629742951434543
> SELECT rand(0);
 0.8446490682263027
> SELECT rand(null);
 0.8446490682263027