Funktionen sqrt

Returnerar roten av expr.

Syntax

sqrt(expr)

Argument

  • expr: Ett uttryck som utvärderas till ett numeriskt värde.

Returer

EN DOUBLE.

Om expr är negativt blir resultatet NaN.

Exempel

> SELECT sqrt(4);
 2.0