Funktionen timestamp_millis

Skapar en tidsstämpel expr för millisekunder sedan UTC-epoken.

Syntax

timestamp_millis(expr)

Argument

  • expr: Ett heltalsnumeriskt uttryck som anger millisekunder.

Returer

EN TIDSSTÄMPEL.

Exempel

> SELECT timestamp_millis(1230219000123);
 2008-12-25 07:30:00.123