Funktionen timestamp_seconds

Skapar expr tidsstämpelsekunder sedan UTC-epoken.

Syntax

timestamp_seconds(expr)

Argument

  • expr: Ett numeriskt uttryck som anger sekunder.

Returer

EN TIDSSTÄMPEL.

Exempel

> SELECT timestamp_seconds(1230219000);
 2008-12-25 07:30:00
> SELECT timestamp_seconds(1230219000.123);
 2008-12-25 07:30:00.123