Funktionen transform_keys

Transformerar nycklar i en karta med expr hjälp av funktionen func .

Syntax

transform_keys(expr, func)

Argument

  • expr: Ett MAP-uttryck.
  • func: En lambda-funktion.

Returer

En MAP där nycklarna har typen av resultat av lambda-funktionerna och värdena har typen av expr MAP-värden.

Lambda-funktionen måste ha 2 parametrar. Den första parametern representerar nyckeln. Den andra parametern representerar värdet.

Lambda-funktionen skapar en ny nyckel för varje post på kartan.

Exempel

> SELECT transform_keys(map_from_arrays(array(1, 2, 3), array(1, 2, 3)), (k, v) -> k + 1);
 {2 -> 1, 3 -> 2, 4 -> 3}
> SELECT transform_keys(map_from_arrays(array(1, 2, 3), array(1, 2, 3)), (k, v) -> k + v);
 {2 -> 1, 4 -> 2, 6 -> 3}