Funktionen transform_values

Transformerar värden i en karta i expr med hjälp av funktionen func .

Syntax

transform_values(expr, func)

Argument

  • expr: Ett MAP-uttryck.
  • func: En lambda-funktion.

Returer

En MAP där värdena har typen av resultat av lambda-funktionerna och nycklarna har map-nycklarnas expr typ.

Lambda-funktionen måste ha 2 parametrar. Den första parametern representerar nyckeln. Den andra parametern representerar värdet.

Lambda-funktionen genererar ett nytt värde för varje post på kartan.

Exempel

> SELECT transform_values(map_from_arrays(array(1, 2, 3), array(1, 2, 3)), (k, v) -> v + 1);
 {1 -> 2, 2 -> 3, 3 -> 4}
> SELECT transform_values(map_from_arrays(array(1, 2, 3), array(1, 2, 3)), (k, v) -> k + v);
 {1 -> 2, 2 -> 4, 3 -> 6}