var_samp mängdfunktion

Returnerar urvalsvariansen som beräknas från värden i en grupp.

Syntax

var_samp ( [ALL | DISTINCT] expr ) [FILTER ( WHERE cond ) ]

Argument

  • expr: Ett uttryck som utvärderas till ett numeriskt värde.
  • cond: Ett valfritt booleskt uttryck som filtrerar de rader som används för aggregering.

Returer

EN DOUBLE.

Om DISTINCT anges fungerar funktionen bara på en unik uppsättning expr värden.

Den här funktionen är en synonym för variansaggregeringsfunktionen.

Exempel

> SELECT var_samp(col) FROM VALUES (1), (2), (3), (3) AS tab(col);
 0.9166666666666666
> SELECT var_samp(DISTINCT col) FROM VALUES (1), (2), (3), (3) AS tab(col);
 1.0