REFRESH

Upphäver och uppdaterar alla cachelagrade data (och associerade metadata) för alla data uppsättningar som innehåller den angivna data käll Sök vägen. Matchning av sökvägar är av prefix, det / vill säga att allting som cachelagras blir ogiltiga.

Syntax

REFRESH resource_path

Parametrar

  • resource_path

    Sökvägen till den resurs som ska uppdateras.

Exempel

-- The Path is resolved using the datasource's File Index.
CREATE TABLE test(ID INT) using parquet;
INSERT INTO test SELECT 1000;
CACHE TABLE test;
INSERT INTO test SELECT 100;
REFRESH "hdfs://path/to/table";