REFRESH TABLE

Upphäver de cachelagrade posterna, som innehåller data och metadata för den aktuella tabellen eller vyn. Den inverifierade cachen fylls på på ett Lazy sätt när den cachelagrade tabellen eller frågan som är kopplad till den utförs igen.

Syntax

REFRESH [TABLE] table_identifier

Parametrar

  • table_identifier

    Ett tabell namn, som är antingen ett kvalificerat eller okvalificerat namn som anger en tabell eller vy. Om ingen databas identifierare anges refererar den till en tillfällig vy eller en tabell eller vy i den aktuella databasen.

    Syntax:[database_name.] table_name

Exempel

-- The cached entries of the table is refreshed
-- The table is resolved from the current database as the table name is unqualified.
REFRESH TABLE tbl1;

-- The cached entries of the view is refreshed or invalidated
-- The view is resolved from tempDB database, as the view name is qualified.
REFRESH TABLE tempDB.view1;