UNCACHE TABLE

Tar bort poster och associerade data från cache i minnet och/eller på disk-cache för en specifik tabell eller vy. De underliggande posterna ska redan ha hämtats till cacheminnet av föregående CACHE TABLE åtgärd. UNCACHE TABLE i en icke-existerande tabell genereras ett undantag om IF EXISTS inte har angetts.

Syntax

UNCACHE TABLE [ IF EXISTS ] table_identifier

Parametrar

  • table_identifier

    Det tabell-eller vynamn som ska cachelagras. Tabell-eller vyns namn kan eventuellt kvalificeras med ett databas namn.

    Syntax:[database_name.] table_name

Exempel

UNCACHE TABLE t1;