SET

Anger en egenskap, returnerar värdet för en befintlig egenskap eller returnerar alla SQLConf-egenskaper med värde och betydelse.

Syntax

SET
SET [ -v ]
SET property_key[ = property_value ]

Parametrar

 • -v

  Matar ut nyckel, värde och innebörd för befintliga SQLConf-egenskaper.

 • property_key

  Returnerar värdet för den angivna egenskaps nyckeln.

 • property_key = property_value

  Anger värdet för en specifik egenskaps nyckel. Om det finns ett gammalt värde för en specifik egenskaps nyckel, åsidosätts det av det nya värdet.

Exempel

-- Set a property.
SET spark.sql.variable.substitute=false;

-- List all SQLConf properties with value and meaning.
SET -v;

-- List all SQLConf properties with value for current session.
SET;

-- List the value of specified property key.
SET spark.sql.variable.substitute;
+-----------------------------+-----+
|             key|value|
+-----------------------------+-----+
|spark.sql.variable.substitute|false|
+-----------------------------+-----+