LIST FILE

Visar en lista över resurser som lagts till med Lägg till fil.

Syntax

LIST FILE

Exempel

ADD FILE /tmp/test;
ADD FILE /tmp/test_2;
LIST FILE;
-- output for LIST FILE
file:/private/tmp/test
file:/private/tmp/test_2

LIST FILE /tmp/test /some/random/file /another/random/file
--output
file:/private/tmp/test