LIST JAR

Visar en lista över jar v7 som lagts till av jar.

Syntax

LIST JAR

Exempel

ADD JAR /tmp/test.jar;
ADD JAR /tmp/test_2.jar;
LIST JAR;
-- output for LIST JAR
spark://192.168.1.112:62859/jars/test.jar
spark://192.168.1.112:62859/jars/test_2.jar

LIST JAR /tmp/test.jar /some/random.jar /another/random.jar;
-- output
spark://192.168.1.112:62859/jars/test.jar