SHOW COLUMNS

Returnerar listan med kolumner i en tabell. Om tabellen inte finns genereras ett undantag.

Syntax

SHOW COLUMNS { IN | FROM } table_identifier [ database ]

Anteckning

Nyckelord IN och FROM är utbytbara.

Parametrar

 • table_identifier

  • [database_name.] table_name: Ett tabell namn, eventuellt kvalificerat med ett databas namn.
  • delta.`<path-to-table>`: Platsen för en befintlig delta tabell.
 • databas

  Ett valfritt databas namn. Tabellen matchas från den här databasen när den anges. När den här parametern anges ska tabell namnet inte kvalificeras med ett annat databas namn.

  Syntax:{ IN | FROM } database_name

  Anteckning

  Nyckelord IN och FROM är utbytbara.

Exempel

-- Create `customer` table in `salesdb` database;
USE salesdb;
CREATE TABLE customer(
  cust_cd INT,
  name VARCHAR(100),
  cust_addr STRING);

-- List the columns of `customer` table in current database.
SHOW COLUMNS IN customer;
+---------+
| col_name|
+---------+
| cust_cd|
|   name|
|cust_addr|
+---------+

-- List the columns of `customer` table in `salesdb` database.
SHOW COLUMNS IN salesdb.customer;
+---------+
| col_name|
+---------+
| cust_cd|
|   name|
|cust_addr|
+---------+

-- List the columns of `customer` table in `salesdb` database
SHOW COLUMNS IN customer IN salesdb;
+---------+
| col_name|
+---------+
| cust_cd|
|   name|
|cust_addr|
+---------+